• Series
  • Series

Series

De meeste van onze titels zijn ondergebracht in twee series: Pamflet2.nl en Leven met...

De serie Pamflet2.nl
bevat vooral titels met politiek - maatschappelijke thema's. We zoeken samen met 40 tot 60 ervaringsdeskundigen antwoord op vragen als: welke best practises leiden tot meer participatie door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? of Welke onderwijsverniewingen zijn in de praktijk het meest succesvol?

De serie Leven met... 
bundelt de persoonlijke ervaringen van 40 tot 60 mensen met een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Zo maakten we een boek over omgaan met de zelfverkozen dood van iemand van wie je houdt; een jeugd in de oorlog; zo goed mogelijk leven na de diagnose dementie.

We vragen de schrijvers om uit te leggen wat voor hen goed heeft gewerkt: hoe ze er zo goed mogelijk mee hebben leren leven. Dat levert een grote diversiteit aan persoonlijke ervaringen op. Onze bedoeling is om anderen daarmee een hart onder de riem te steken en te inspireren. 

Uitgegeven titels >