• Wat wij doen: Crowdsourcing*

Wat wij doen: Crowdsourcing*

Onze boeken niet geschreven door één auteur, maar met input van tientallen ervaringsdeskundigen. Voor een nieuwe titel zoeken we steeds twee hoofdauteurs die als expert in het thema opereren. 

Aansluitend zoeken we samen ca 40  tot 60 mensen die een bijdrage willen schrijven vanuit hun eigen deskundigheid en praktijkervaring. Onze bronnen staan dus middenin de maatschappij en putten uit eigen ervaring. Wij vragen ze om die ervaringen te delen die anderen kunnen inspireren.

* Crowdsourcing is het bundelen van kennis van bereidwillige experts die voor niets een probleem willen oplossen en het antwoord gratis willen delen met anderen. (Henk van Es, 2010)

Onze digitale uitgeefassistente Maaike helpt ons en iedereen die meewerkt aan het boek om zijn of haar bijdrage eenvoudig en op tijd compleet te krijgen. 

Thema's van verschenen boeken:

 • onderwijsvernieuwing
 • werk en geloof
 • duurzame inzetbaarheid
 • zelfsturing
 • inclusieve arbeidsmarkt
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • smart cities
 • leidende idealen
 • omgaan met zelfdoding
 • een jeugd in de tweede wereldoorlog
 • leven na de diagnose dementie


Natuurlijk zijn nieuwe ideeën altijd welkom. Sinds 1883 biedt je een toegankelijke manier om met je naam in een boek te verschijnen. Heb je een idee of een voorstel voor een boek? Neem dan contact met ons op.