• Neelie Kroes: Smarter cities in een verbonden continent

Neelie Kroes: Smarter cities in een verbonden continent

Smart city betekent: betere stedelijke voorzieningen, minder verspilling, en burgers die gestimuleerd worden om het verschil te maken.

Speech te houden voor: Mobile 360 Connected Europe Conference (GSMA), uitgesproken als Vice-President van de Europese Commissie voor de digitale agenda

Neelie Kroes was als Vice-President van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Digitale Agenda. Daarnaast is zij ambassadeur voor StartUp Delta, een systeem waarin dromen van jonge starters gerealiseerd kunnen worden.

Er zijn vijf manieren om innovatie te stimuleren: connectiviteit, samenwerking, open data, ondernemers en start-ups en, als laatste, doorontwikkeling van de nieuwste netwerken.

Smart cities gaat over de verbetering van levens van vele miljoenen Europeanen, over bouwen aan een sterke samenleving en over een beter gebruik van al onze bronnen. Hierin kan ICT, of in bredere zin digitale technologie, een grote rol spelen. Het kan de productiviteit aanmoedigen, services efficiënter maken en het kan nieuwe ideeën en innovaties stimuleren.

Maar burgers zijn niet alleen ontvangers van informatie of passieve gebruikers. Zij kunnen ook scheppende kunstenaars worden; actieve ontwikkelaars van hun eigen oplossingen. Uit onderzoek is gebleken dat de Europese app-industrie, die miljarden aan inkomsten genereert, goed is voor honderdduizenden banen. En deze innovatie komt niet alleen van overheden of grote organisaties; het komt voor een groot gedeelte van de lokale ambachtelijke industrie van kleine start-ups. Mensen zijn in staat om zich te identificeren met hun eigen benodigdheden en innovatie onder controle te houden. Smart city apps en instrumenten verschaffen mensen niet alleen helderheid, maar stellen hen in staat om het verschil te maken door onze steden slimmer te maken, onze burgers meer bevoegd en onze levens meer welvarend.

Ik zal vijf manieren presenteren hoe we innovatie kunnen stimuleren.

Het eerste wat we nodig hebben – en de absolute basis voor de rest – is connectiviteit. Breedbandnetwerken die betrouwbaar, snel en algemeen verbreid zijn. Met services die over grenzen heen gaan, zonder kwaliteit te verliezen en zonder dat ze geconfronteerd worden met hoge bureaucratie en kosten. Smart cities hebben die connectiviteit nodig; onze mensen hebben het nodig; en onze economie schreeuwt er al helemaal om.

Ten tweede, om te innoveren moeten we samenwerken. Daarom hebben we een Europese Innovatie Samenwerking voor Smart Cities en Organisaties gelanceerd .Dit is een nieuw soort samenwerking: het werken op het kruispunt van de drie sectoren: energie, transport en ICT. Een vruchtbaar gebied waar we een enorm potentieel zien voor innovatie, afname en dynamiek.
Dit is niet eenvoudig, er zijn belemmeringen op het gebied van innovatie, historische beperkingen tussen sectoren, en niet te vergeten de gevestigde belangen. Het is dus een complexe uitdaging: er zijn veel verschillende actoren betrokken met ieder zijn eigen rol. Het partnerschap gaat over samenwerking, over vergelijkingen uitwisselen, over het delen van successen en over het overwinnen van deze uitdagingen. Omdat ik weet dat we samenwerken, kunnen we die oplossingen vinden. Er zijn veel concepten waar iedereen wint - of dit nu gaat om het delen van de infrastructuur, het delen van gegevens, of simpelweg het delen van kennis.

Ten derde moedigen we open data aan. De informatie uit openbare administraties is een rijke bron voor innovatie. De voordelen zijn voor iedereen zichtbaar: burgers kunnen gebruikmaken van nieuwe creatieve apps en diensten. Onze economie heeft profijt van een nieuwe stimulans. En zelfs overheden zelf kunnen profiteren, omdat ze beter in staat zijn om diensten aan hun burgers te verlenen.

Ten vierde ken ik de sleutel tot echte innovatie en groei: deze ligt bij onze ondernemers en start-ups. En ik wil hen de instrumenten en middelen geven die ze nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is het Future Internet Lab, waar de focus niet ligt op specifieke toepassingen, maar op de bouwstenen die van essentieel belang zijn voor het creëren van nieuwe ideeën. Het beslaat gebieden van gezondheidszorg tot transport, van media tot productie – en elke andere creatieve app die je kunt bedenken. Het zijn zaken die je kunt omzetten in echte resultaten, echte banen en echte innovatie. Europese platforms die bijdragen aan de Europese innovatie in de Europese steden.

Tot slot: ook al zijn we bezig met het ontwikkelen van de nieuwste netwerken, ik ben mij ervan bewust dat we alweer verder vooruit moeten kijken. Om te investeren in onderzoek naar de volgende generatie netwerken: 5G. Technologie die in staat is aan alle eisen van smart cities te voldoen. Zoals het verbinden van alle intelligente objecten en apparaten die nu bovenkomen in uw creatieve geesten. Toen ik sprak op het Mobile World Congress heb ik Europa opgeroepen om sneller over te gaan op 5G. Ik ben blij met de snelle en positieve reactie van de industrie. We zijn klaar om in te stemmen met een Publiek-Private Samenwerking van honderden miljoenen euro's die gaat over strategisch onderzoek naar 5G. De volgende generatie van communicatie zal anders worden. Niet alleen mensen communiceren met mensen, maar ook mensen met voorwerpen, en voorwerpen met elkaar. En die dingen zullen convergeren, vooral in onze smart cities. 5G moet deze trends direct vanaf het begin weerspiegelen.

Een laatste ding. Het toenemende gebruik van ICT mag niet ten koste gaan van het milieu. De toename van mobiele communicatie en dataverbruik heeft het energieverbruik fors doen toenemen. De GSMA heeft al een aantal goede stappen gezet bij de aanpak van dit probleem. En ik moedig u aan verder te gaan, hierbij wil ik u wijzen op de norm voor milieu-impact die ICT recent ontwikkelde.

Smart cities bieden ons veel kansen. Het is niet mijn taak om te komen met innovaties. Het is mijn taak om innovaties te ondersteunen en om een klimaat te creëren voor succes. Of het nu gaat om forums waar u ervaringen kan delen, om middelen om innovatie te stimuleren, of om snelle netwerken die smart cities nu en in de toekomst ondersteunen. Dat is mijn droom voor een 'connected continent'. Ik hoop van harte dat we dit samen kunnen bereiken.