• Ik heb dementie in TvV
  • Ik heb dementie in TvV

Ik heb dementie in TvV

Tijdschrift voor Verzorgenden vroeg haar lezers om hun mooiste ervaringen met dementie te delen op hun site. De reacties waren overweldigend: 'We hebben werkelijk práchtige verhalen van verzorgenden en verpleegkundigen binnen gekregen.'

De mooiste hiervan zijn hier terug te lezen: https://www.nursing.nl/Verzorgenden/Achtergrond/2016/4/Verzorgenden-delen-mooiste-ervaring-met-dementie/

Djoeke Kunnen, Carola van Kuijk en Jopie Koning schreven de mooiste en ontvangen van ons een boek.

Tijdschrijft voor Verzorgenden besteedde zowel in het blad als in hun digitale nieuwsbrief aandacht aan Ik heb dementie. De Kruispunt uitzendigng werd verkozen tot video van de maand, en in het blad in de rubriek 'Even bellen met...' kwam Ruud Dirkse aan het woord.