Alles uit onze uitgaven MAG, na onze schriftelijke toestemming, worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde bestanden of op welke andere wijze dan ook.